VADEMECUM R en IQB  

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

Rabeprazol

Raloxifeno

Raltegravir

Raltitrexed

Ramelteon

Ramipril

Ramosetrón

Ramucirumab

RESORCINA

Retapamulina

Reteplasa

Retinol

Retosiban

Ribavirina

Riboflavina

Rifabutina

Ritodrina

Ritonavir

Rituximab

Rivaroxaban

Rizatriptán

Roflumilast

Romidepsina

Monografia del romiplostim Romiplostin

 
 

Ranelato de estroncio

Ranitidina

Ranibizumab

Ranolazina

Rasagilina

Rasburicasa

Rebamipida

Reserpina

Reboxetina

Regorafenib

Remifentanilo

Remogliflozina

Reslizumab

Repaglinida

Rifampicina

Rifaximina

Rilmenidina

Riluzol

Rilpirivina

Rimexolona

Rimiterol

Riociguat

Risedronato

Risperidona

Monografia del romiplostim Ropirinol

Ropivacaina

Rosiglitazona

Rosiglitazona + metformina

Rostaporfina

Rosuvastatina

Rotigotina

Roxatadina

Roxitromicina

Ruconest

Rufinamida

Rupatadina

Ruxolitinib

 

Subir un nivel Mapa de esta Web. El mejor sitio para comenzar