Agastache seu pogostemon (Huo Xiang)
Alisma orientalis (Ze Xie)
 
Ammomum villosum (Sha Ren)
Alpinia oxyphylla (Yi Zhi Ren)
Angelica sinensis (Dong Qai)
Angelica pubenscens (Du Huo)
Atractolydes lancea (Cang Zhu)
Cannabis sativum (Huo Ma Ren)
Atractolydes macrocephala (Bai Zhu)
Dichroa febrifuga ( Pin yin)
Bidens pilosa ( xian feng cao )
Citrus reticulata (Chen Pi)
Cinnamonium cassia (Gui Pi)
Coix lacryma jobi (Yi Yi Ren)
Codonopsis pilosula (Dang Shen)
Dioscorea opposita (Shan Yao)
Coptis chinensis (Huang Lian)
Eucommia ulmoides (Du Zong)
Crataegus pinnatifida (Shan Zha)
Foenicum vulgare (Hui Xiang)
Eugenia cariophyllata (Ding Xiang)
Gycirrhiza glabra (Zhi Gan Cao)
Ganoderma lucidum (Ling Zhi)
Gynostemma pentaphyllum (Jiaogulan )
Hordeum vulgare (Mai Ya)
Juglans regia (Hu Tao Ren)
Lilium lancifolium (Bai He)
Lindera aggregata (Wu Yao)
Lycium barbarum (Gou Qi Zi)
Ophiopogon japonicus (Mai Men Dong)
Paconia lactiflora (Bai Shao Yao)
Panax Ginseng ( Ren Shen)
Phaseolus calcaratus (Chi Xao Dou)
Piper nigrum (Hu Jiao)
Polygonum multiflorum (He Shou Wu)
Polygonatum odoratum (Yu Zhu)
Poria cocos (Fu Ling)
Rhemannia glutinosa (Shu Di Huang)
Semen myristica (Rou Dou Kou)
Trigonella phoenium (Hu Lu Ba)
Zinziber officinalis (Shen Jiang)
Ziniphus jujuba (Dao Zao)
Sinocrassula indica (Shilianhua )
Schisandra Chinensis (Wu-wei-zi)
Ligusticum sinense (Gaoben)
Huperzia Serrata (Qian Ceng Ta)
Centella asiática (Gotu kola)
Rheum officinale (Yào yòng dà huáng)
Tripterygium wilfordii (léi gong téng)