EFECTOS ADVERSOS

Fármacos que producen miopatía como reacción adversa

• Acido aminocaproico
Atorvastatina
Cerivastatina
Ciclosporina
Cimetidin
a
• Clofibrato
Cloroquina
• Cocaina
Colchicina
• Fenofibrato
• Fluvastatin
a
Gemfibrozil

• Halotano
Labetalol
Lovastatina
Niacina
Penicilamina

Pravastatina
Procainamida
Propranolol
• Simvastatina
Vincristina
Zidovudina