ICD-10 HIPERLIPIDEMIA

HIPERLIPIDEMIA

E78.5

Hiperlipidemia

E78.4 Hiperlipidemia combinada familiar
E78.4 Hiperlipidemia especificada NCOP
E78.0 Hiperlipidemia del grupo A
E78.1 Hiperlipidemia del grupo B
E78.2 Hiperlipidemia del grupo C
E78.3 Hiperlipidemia del grupo O
E78.2 Hiperlipidemia mixta