ICD-10 EXPOSICION

EXPOSICION

Exposición (a) (ver también Contacto agentes tóxicos (gases) (líquidos) (sólidos)
(vapores)
ZS7.4 Exposición a agentes tóxicos en agricultura (ocupacional)
ZS8.S Exposición a agentes tóxicos en agricultura no ocupacional
Z57.S Exposición industrial a agentes tóxicos NCOP (ocupacional)
ZS8.S Exposición industrial a agentes tóxicos no ocupacional
ZS8.2 Exposición a agua contaminada
Z58.1 Exposición a aire contaminado NCOP
ZS7.3 Exposición a aire contaminado ocupacional
ZS8.S Exposición a contaminación del ambiente físico NCOP
ZS7.9 Exposición a factores de riesgo, ocupacional
Z57.8 Exposición a factores de riesgo especificados NCOP
Z57.2 Exposición a polvo, ocupacional
ZS8.4 Exposición a radiación
ZS7.1 Exposición a radiación ocupacional
ZS8.0 Exposición a ruido
Z57.0 Exposición a ruido ocupacional
Z58.3 Exposición a suelo contaminado
Z57.6 Exposición a temperatura extrema, ocupacional
Z57 .7 Exposición a vibración, ocupacional