ANATOMIA

ANATOMIA SISTEMICA

A16.0.00.001 INTEGUMENTO COMÚN

A16.0.00.002 Piel

A16.0.00.003 Surcos

A16.0.00.004 Crestas

A16.0.00.00S Retináculos

A16.0.00.006 Retináculo caudal

A16.0.00.007 Crestas táctiles

A16.0.00.008 Líneas de tensión

A16.0.00.009 Epidermis

A16.0.00.010 Dermis; corion

A16.0.00.011 Capa papilar

A16.0.00.012 Papilas

A16.0.00.013 Capa reticular

A16.0.00.014 Pelos

A16.0.00.01S Lanugo

A16.0.00.016 Cabellos

A16.0.00.017 Cejas

A1S.2.07.037 Pestaña

A16.0.00.018 Barba

A16.0.00.019 Pelos del trago

A16.0.00.020 Pelos de la nariz

A16.0.00.021 Pelos de la axila

A16.0.00.022 Pelos del pubis

A16.0.00.023 Folículo piloso

A16.0.00.024 M. erector del pelo

A16.0.00.02S Direcciones del pelo

A16.0.00.026 Remolinos del pelo

A16.0.00.027 Cruces de los pelos

A16.0.00.028 cutáneas

A16.0.00.029 Glándula sudorípara

A16.0.00.030 Glándula sebácea

A16.0.00.031 Terminaciones nerviosas

A16.0.01.001 Uñas

A16.0.01.002 Matriz ungueal

A16.0.01.003 Pared ungueal

A16.0.01.004 Cuerpo de la uña

A16.0.01.005 Lúnula

A16.0.01.006 Borde oculto

A16.0.01.007 Borde lateral

A16.0.01.008 Borde libre

A16.0.01.009 Periónix

A16.0.01.010 Eponiquio

A16.0.01.011 Hiponiquio

A16.0.02.001 Mama (*)

A16.0.02.002 Surco intermamario

A16.0.02.003 (Mama accesoria)

A16.0.02.004 Pezón

A16.0.02.00S Cuerpo de la mama

A16.0.02.006 Glándula mamaria

A16.0.02.007 Proceso axilar

A16.0.02.008 Lóbulos de la glándula mamaria

A16.0.02.009 Lobulillos de la glándula mamaria

A16.0.02.010 Conductos galactóforos

A16.0.02.011 Senos galactóforos

A16.0.02.012 Areola mamaria

A16.0.02.013 Glándulas areolares

A16.0.02.014 Tubérculos areolares

A16.0.02.015 Ligamentos suspensorios de la mama

A16.0.03.001Tejido subcutáneo

A16.0.03.002 Panículo adiposo

A16.0.03.003 Capa muscular

A16.0.03.004 Capa fibrosa

A16.0.03.005 Capa membranosa

A16.0.03.006 Tejido conectivo laxo