ICD-10 VERRUGAS

VERRUGAS

B07

Verruga (filiforme) (plana) (plana juvenil) (plantar) (simple) (viral) (vulgaris)

A63.0 Verruga acuminada
A63.0 Verruga anogenital (venérea)
H18.4 Verruga de Hassal-Henle, (córnea)
A18.4 Verruga necrógena (primaria) (tuberculosa)
A44.1 Verruga peruana
L82 Verruga seborreica
L82 Verruga senil (seborreica)
B07 Verruga simple