ICD-10 PREECLAMPSIA

PREECLAMPSIA

O14.9
Preeclampsia
O11 Preeclampsia con hipertensión preexistente
O14.1 Preeclampsia grave
O13 Preeclampsia leve
O14.0 Preeclampsia moderada
P00.0 Preeclampsia que afecta al feto o al recién nacido
O11 Preeclampsia superpuesta