ICD-10 POLIPOSIS

POLIPOSIS

Poliposis (ver también Pólipos)
(M8221/0) D36.9 Poliposis adenomatosa múltiple (ver también Tumor, benigno)
(M8220/0) D12.6 Poliposis colon (adenomatosa)
(M8220/3) C18.9 Poliposis de colon con adenocarcinoma
(M8220/3) C18.9 Poliposis de colon con carcinoma
(M8220/0) D12.6 Poliposis familiar
(M8220/0) D12.6 Poliposis intestinal (adenomatosa)
(M9677/3) C83.8 Poliposis intestinal linfomatosa maligna
(M9677/3) C83.8 Poliposis intestinal linfomatosa maligna