ICD-10 POLINEURITIS

POLINEURITIS

G62.9 Polineuritis, polineurítico(a) (ver también Polineuropatía)
G61.0 Polineuritis aguda (post)infecciosa
G52.7 Polineuritis craneal
E56.9 .- G63.4 Polineuritis debida a falta de vitaminas NCOP
E14.4 - G63.2 Polineuritis diabética (ver también E10-E14, cuarto carácter .4)
A36.8 - G63.0 Polineuritis diftérica
E51.1 - G63.4 Polineuritis endémica
T56.1 Polineuritis eritredema
G62.8 Polineuritis especificada NCOP
G61.0 Polineuritis febril aguda
G61.0 Polineuritis infecciosa o postinfecciosa (aguda)
E63.9 - G63.4 Polineuritis -nutricional