ICD-10 PARANOIA

PARANOIA

F22.0

Paranoia

F10.5 Paranoia alcohólica
  Paranoia inducida por drogas (codifique en F11-F19, cuatro caracter .5)
F22.8 Paranoia querellante, querulans
FO3 Paranoia senil