ICD-10 PANICULITIS

PANICULITIS

M79.3
Paniculitis
M54.0 Paniculitis de cuello
M54.0 Paniculitis de dorso
L93.2 Paniculitis en lupus
M54.0

Paniculitis de espalda

M79.3 Paniculitis nodular no supurativa
M35.6 Paniculitis recidivante (Weber-Christian)
M54.0

Paniculitis sacra