ICD-10 OSTEOPATIA

OSTEOPATIA

Osteopatía
Q78.2 Osteopatía condensante diseminada
M89.6 Osteopatía consecutiva a poliomielitis
N25.0 - M90.8 Osteopatía en osteodistrofia renal
A50.0 - M90.2 Osteopatía sifilítica congénita precoz
A50.5 - M90.2 Osteopatía sifilítica tardía