ICD-10 ANEURISMA

ANEURISMA

II72.9 Aneurisma (anastomótico) (arteria) (crisoide) (difuso) (falso) (fusiforme) (múltiple) (sacular)
I71.4 Aneurisma abdominal (aorta)
I71.0 Aneurisma abdominal disecante
I71.3 Aneurisma abdominal roto
A52.0 - I79.0 Aneurisma abdominal sifilítico
I71.9 Aneurisma de aorta, aórtico (no sifilítico)
I71.4 Aneurisma de aorta abdominal
I71.3 Aneurisma de aorta abdominal roto
I71.9 Aneurisma de aorta abdominal arteriosclerótico NCOP
I71.8 Aneurisma de aorta abdominal arterioslcerótico -roto
I71.2 Aneurisma de aorta abdominal ascendente
I71.1 Aneurisma de aorta abdominal ascendente roto
Q25.4 Aneurisma de aorta, aórtico congénito
Q25.1 Aneurisma de aorta congénito , debido a coartación (aorta)
I71.9 Aneurisma de aorta descendente
I71.4 Aneurisma de aorta abdominal descendente
I71.3 Aneurisma de aorta abdominal descendente roto
I71.8 Aneurisma de aorta descendente roto
I71.2 Aneurisma de aorta descendente torácica
I71.1 Aneurisma de aorta descendente torácica roto
I71.0 Aneurisma de aorta disecante (cualquier parte) (roto)
I71.8 Aneurisma de aorta roto
Q25.4 Aneurisma del seno de la aorta congénito

A52.0 - I79.0

.Aneurisma de aorta sifilítico
I71.6 Aneurisma de aorta toracoabdominal
I71.5 Aneurisma de aorta toracoabdominal roto
I71.2 Aneurisma de aorta del tórax, torácica (arco)
I71.1 Aneurisma de aorta del tórax, roto
I71.2 Aneurisma de la aorta transversa
I71.1 Aneurisma de la aorta transversa roto
I35.8 Aneurisma de la válvula de la aorta (corazón) (ver también Endocarditis, aórtica)
I71.8 Aneurisma de una arteria especificada NCOP
I72.9 Aneurisma arteriosclerótico NCOP
I67.1 Aneurisma arteriosclerótico cerebral
I60.9 Aneurisma arteriosclerótico cerebral roto (ver también Hemorragia, subaracnoidea)
Q27.3 Aneurisma arteriovenoso (periférico)
I77 .0 Aneurisma arteriovenoso adquirido
I67.1 Aneurisma arteriovenoso adquirido del cerebro
I60.8 Aneurisma arteriovenoso adquirido del cerebro roto
I28.0 Aneurisma arterriovenoso pulmonar
Q28.2 Aneurisma arteriovenoso del cerebro (congénito)
I60.8 Aneurisma arteriovenoso del cerebro roto
Q24.5 Aneurisma arteriovenoso coronario
Q28.0 Aneurisma arteriovenoso precerebral (congénito) (sin ruptura)
Q27.3 Aneurisma arteriovenoso en sitio especificado NCOP
I77 .0 Aneurisma arteriovenoso en sitio especificado NCOP adquirido
T14.5 Aneurisma arteriovenoso traumático (complicación) (precoz)dea) 1609
  Aneurisma basilar (ver Aneurisma, cerebro)
I25.3 Aneurisma cardíaco (falso) (ver también Aneurisma, corazón)
I72.0 Aneurisma de la carótida (interna)
I60.0 Aneurisma de la carótida con ruptura dentro del cerebro
A52.0 - I79.8 Aneurisma de la carótida sifilítico
A52.0 - I68.8 Aneurisma de la carótida sifilítico -intracraneal
I67.1 Aneurisma del cerebro (sin ruptura)
I67.1 Aneurisma arteriosclerótico del cerebro
I60.9 Aneurisma arteriosclerótico del cerebro roto (ver también Hemorragia, subaracnoidea)
Q28.2 Aneurisma arteriovenoso del cerebro (congénito) (no roto)
I67.1 Aneurisma arteriovenoso del cerebro adquirido
I60.8 Aneurisma arteriovenoso del cerebro adquirido roto
I60.8 Aneurismaarteriovenosos del cerebro roto
Q28.3 Aneurisma del cerebro congénito
I60.7 Aneurisma del cerebro congénito roto
I67.1 Aneurisma meninges del cerebro
I60.8 Aneurisma meninges del cerebro roto
I60.9 Aneurisma del cerebro roto (ver también Hemorragia, subaracnoidea)
A52.0 - I68.8 Aneurisma del cerebro sifilítico (hemorrágico)
  Aneurisma del cerebro traumático (ver Traumatismo, intracraneal)
I71.9 Aneurisma cilíndrico (aorta)
I71.8 Aneurisma cilíndrico roto
A52.0 - I79.0 Aneurisma cilíndrico sifilítico
I67.1 Aneurisma del círculo de Willis (ver también Aneurisma, cerebro)
Q28.3 Aneurisma del círculo de Willis congénito
I60.6 Aneurisma del círculo de Willis congénito roto
I60.6 Aneurisma del círculo de Willis roto
Q27.8 Aneurisma congénito (periférico)
Q28.3 Aneurisma congénito del cerebro
I60.9 Aneurisma congénito del cerebro roto (ver también Hemorragia, subaracnoidea)
Q24.5 Aneurisma congénito coronario
Q25.7 Aneurisma congénito pulmonar
Q14.1 Aneurisma congénito de retina
Q28.8 Aneurisma congénito sitio especificado NCOP
H11.4 Aneurisma de la conjuntiva
I25.3 Aneurisma del cono arterioso (ver también Aneurisma, corazón)
I25.3 Aneurisma de corazón (pared) (crónico o con duración de más de 4 semanas)
I21.9 Aneurisma de corazón agudo o con duración de 4 semanas o menos
  Aneurisma de una válvula del corazón (ver Endocarditis)
I25.4 Aneurisma coronario (arteria) (arteriosclerótico)
Q24.5 Aneurisma coronario congénito (arteriovenoso)
I21.9 Aneurisma coronario roto
A52.0 - I52.0 Aneurisma coronario sifilítico
I25.8 Aneurisma de una vena coronari
I72.9 Aneurisma disecante
I71.0 Aneurisma disecante de aorta (cualquier parte) (roto)
A52.0 - I79.0 Aneurisma disecante sifilítico
  Aneurisma embólico (ver Embolia, arteria)
I67.1 Aneurisma en cereza (congénito) (no roto)
I60.7 Aneurisma en cereza roto
  Aneurisma en el encéfalo (ver Aneurisma, cerebro)
I72.8 Aneurisma espinal (médula)
A52.0 - I79.8 Aneurisma espinal sifilítico (hemorrágico)
I72.8 Aneurisma esplénico
I72.4 Aneurisma femoral
I72.3 Aneurisma ilíaco (arteria) (común) (roto)
I72.9 Aneurisma infectado
I71.2 Aneurisma intratorácico (no sifilítico)
I71.1 Aneurisma intratorácico roto
A52.0 - I79.0 Aneurisma intratorácico sifilítico
I72.8 Aneurisma mediastínico (no sifilítico)
A52.0 - I79.8 Aneurisma mediastínico sifilítico
I72.8 Aneurisma de la médula espinal
A52.0 - I79.8 Aneurisma de la médula espinal sifilítico (hemorrágico)
I72.9 Aneurisma micótico
I60.9 Aneurisma micótico roto, cerebro (ver también Hemorragia, subaracnoidea)
I72.4 Aneurisma del miembro inferior
I72.1 Aneurisma del miembro superior
I67.1 Aneurisma miliar
I60.7 Aneurisma miliar roto (ver también Hemorragia, subaracnoidea)
I25.3 Aneurisma de miocardio (ver también Aneurisma, corazón)
I34.8 Aneurisma de la válvula mitral (corazón)
I25.3 Aneurisma mural (ver también Aneurisma, corazón)
I72.8 Aneurisma periférico NCOP
Q27.8 Aneurisma periférico congénito
I72.4 Aneurisma poplíteo (arteria) (roto)
Q28.1 Aneurisma precerebral, congénito (sin ruptura)
I28.1 Aneurisma pulmonar
Q25.7 Aneurisma pulmonar arteriovenoso
I28.0 Aneurisma pulmonar arteriovenoso adquirido
A52.0 - I79.8 Aneurisma pulmonar sifilítico
I37.8 Aneurisma de la válvula pulmonar (corazón) (ver también Endocarditis, pulmonar)
I27.9 Aneurisma racemoso (periférico)
Q27.8 Aneurisma racemoso congénito
A16.2 Aneurisma de Rasmussen, NCOP
I72.2 Aneurisma renal (arteria)
H35.0 Aneurisma de retina
Q14.1 Aneurisma de retina congénito
E14.3 Aneurisma de retina diabético
Q25.4 Aneurisma del seno aórtico, congénito
I67.1 Aneurisma del seno aórtico cavernoso
Q28.3 Aneurisma del seno aórtico arteriovenoso (congénito) (no roto)
I60.8 Aneurisma del seno aórtico arteriovenoso roto
Q25.4 Aneurisma del seno de Valsalva (con ruptura)
A52.0 - I79.0 Aneurisma sifilítico (aorta)
A50.5 - I79.0 Aneurisma sifilítico congénito (tardío)
A52.0 - I79.8 Aneurisma sifilítico espinal
A52.0 - I68.8 Aneurisma sifilítico del sistema nervioso central
A52.0 - I68.8 Aneurisma del sistema nervioso central, sifilítico
I72.8 Aneurisma de la subclavia (arteria) (roto)
A52.0 - I79.8 Aneurisma de la subclavia sifilítico
I71.6 Aneurisma de la aorta toracoabdominal
I71.5 Aneurisma de la aorta toracoabdominal roto
I71.2 Aneurisma de tórax, torácico (arco) (cayado) (no sifilítico)
I71.0 Aneurisma de tórax disecante
I71.1 Aneurisma de tórax roto
A52.0 - I79.0 Aneurisma de tórax sifilítico
  Aneurisma de tórax traumático (complicación) (precoz) sitio especificado (ver Traumatismo, vaso sanguíneo)
I07.8 Aneurisma de la válvula tricúspide (corazón)
I77 .0 Aneurisma válvula, valvular (ver Endocarditis)
  Aneurisma varicoso
Q28.1 Aneurisma de los vasos precerebrales (congénito) (no roto)
Q28.0 Aneurisma de los vasos precerebrales arteriovenoso congénito -
I86.8 Aneurisma venoso (ver también Várices)
Q27.8 Aneurisma venoso congénito
I86.8 Aneurisma venoso yugular
I25.3 Aneurisma ventricular (ver también Aneurisma, corazón)