ANATOMIA  

ANATOMIA SISTEMICA

A14.0.00.000 SISTEMA NERVIOSO

A14.0.00.001 Fibra nerviosa

A14.0.00.002 Neurona

A14.0.00.003 Pericarion

A14.0.00.004 Sinapsis

A14.0.00.00S Neuroglía

A14.1.00.001 Sistema nervioso central

A14.1.00.002 Sustancia gris

A14.1.00.003 Núcleos

A14.1.00.004 Núcleos de los nervios craneales

  • A14.1.00.00S Núcleos de origen
  • A14.1.00.006 Núcleos de terminación

A14.1.00.007 Columna

A14.1.00.008 Lámina

A14.1.00.009 Sustancia blanca

A14.1.00.010 Cordón

A14.1.00.011 Tracto; Haz

A14.1.00.012 Fascículo

A14.1.00.013 Comisura

A14.1.00.014 Lemnisco

A14.1.00.015 Fibra

  • A14.1.00.016 Fibra de asociación
  • A14.1.00.017 Fibra comisural
  • A14.1.00.018 Fibra de proyección

A14.1.00.019 Decusación

A14.1.00.020 Estría

A14.1.00.021 Formación reticular

A14.1.01.001 Meninges

A14.1.01.002 Paquimeninge; Duramadre

A14.1.01.003 Leptomeninge; Aracnoides y piamadre

A14.1.01.101 Duramadre

A14.1.01.102 Duramadre craneal; Duramadre encefálica

A14.1.01.103 Hoz del cerebro

A14.1.01.104 Tentorio; Tienda del cerebelo

A14.1.01.105 Incisura del tentorio

A14.1.01.106 Hoz del cerebelo

A14.1.01.107 Diafragma sellar

A14.1.01.108 Cavum trigeminal

A14.1.01.109 (Espacio subdural)

A14.1.01.110 (Espacio extradural; Espacio epidural)

A14.1.01.111 Duramadre espinal

A14.1.01.112 Espacio epidural

A14.1.01.201 Aracnoides

A14.1.01.202 Espacio subaracnoideo; Espacio leptomeníngeo