ANATOMIA  

ANATOMIA SISTEMICA

A12.0.00.000 SISTEMA CARDIOVASCULAR

A12.0.00.001 Vaso sanguíneo

A12.0.00.002 Anastomosis arteriovenosa

A12.0.00.003 Arteria

A12.0.00.004 A. nutricia

A12.0.00.005 Arteriola

A12.0.00.006 Círculo arterial

A12.0.00.007 Círculo vascular

A12.0.00.008 Cisterna

A12.0.00.009 Sangre

A12.0.00.010 Plexo vascular

A12.0.00.011 Plexo venoso

A12.0.00.012 Red arterial

A12.0.00.013 Rete mirabile

A12.0.00.014 Red vascular articular

A12.0.00.015Red venosa

A12.0.00.016 Seno venoso

A12.0.00.017 Túnica externa

A12.0.00.018 Túnica íntima

A12.0.00.019 Túnica media

A12.0.00.020 Válvula

A12.0.00.021 Valva

A12.0.00.022 Cúspide; Valva

A12.0.00.023 Válvula venosa

A12.0.00.024 Vaso anastomótico

A12.0.00.025 Vaso capilar

A12.0.00.026 Vaso colateral

A12.0.00.027 Vaso sinusoide

A12.0.00.028 Vasa vasorum

A12.0.00.029 Vasa nervorum

A12.0.00.030 Vena

A12.0.00.031 V. satélite

A12.0.00.032 V. cutanea

A12.0.00.033 V. emisaria

A12.0.00.034 V. nutricia

A12.0.00.035 V. profunda

A12.0.00.036 V. superficial

A12.0.00.037 Venula

A12.0.00.038 Vaso linfático

A12.0.00.039 Vaso linfático superficial

A12.0.00.040 Vaso linfáticom profundo

A12.0.00.041 Plexo linfatico

A12.0.00.042 Valvula linfática

A12.0.00.043 Linfa

A12.0.00.044 Vaso linfocapilar

A12.0.00.045 Red linfática