ANATOMIA  

ANATOMIA SISTEMICA

A11.0.00.000 GLANDULAS ENDOCRINAS

A11.1.00.001 Hipófisis. Glándula pituitaria (*) (*) (*)

A11.1.00.002 Adenohipófisis; Lóbulo anterior (*) (*)

A11.1.00.003 Porción tuberal

A11.1.00.004 Porción intermedia (*)

A11.1.00.005 Porción distal; Porción anterior

A11.1.00.006 Neurohipófisis; Lóbulo posterior (*) (*)

A11.1.00.007 Infundíbulo (eminencia media) (*)

A11.1.00.008 Lóbulo nervioso; Porción nerviosa

A11.2.00.001 Glándula pineal; Cuerpo pineal; Epífisis (*)

A11.3.00.001 Glándula tiroides

A11.3.00.002 Lóbulo

A11.3.00.003 Istmo

A11.3.00.004 (Lóbulo piramidal)

A11.3.00.005 Glándulas tiroideas accesorias

A11.3.00.006 Cápsula fibrosa

A11.3.00.007 Estroma

A11.3.00.008 Parénquima

A11.3.00.009 Lobulillos

A11.4.00.001 Glándula paratiroides

A11.4.00.002 Glándula paratiroides superior

A11.4.00.003 Glándula paratiroides inferior

A11.4.00.004 Glándulas paratiroides accesorias

A11.5.00.001 Glándula suprarrenal; Glándula adrenal

A11.5.00.002 Cara anterior

A11.5.00.003 Cara posterior

A11.5.00.004 Cara renal

A11.5.00.005 Borde superior

A11.5.00.006 Borde medial

A11.5.00.007 Corteza

A11.5.00.008 Médula

A11.5.00.009 Hilio

A11.5.00.010 Vena central

A11.5.00.011 Glándulas suprarrenales accessorias

A05.9.01.019 Islotes pancreáticos