ANATOMIA

ANATOMIA SISTEMICA

A05.6.01.001 Intestino delgado

A05.6.01.002 Serosa. Capa serosa

A05.6.01.003 Subserosa. Capa subserosa

A05.6.01.004 Capa muscular

A05.6.01.005 Capa longitudinal; Capa helicoidal de paso largo

A05.6.01.006 Capa circular; Stratum helicoidal de paso corto

A05.6.01.007 Pliegues circulares

A05.6.01.008 Subucosa

A05.6.01.009 Mucosa,; capa mucosa

A05.6.01.010 Muscularis mucosae

A05.6.01.011 Vellosidades intestinales

A05.6.01.012 Glándulas intestinales

A05.6.01.013 Ganglios linfáticos solitarios

A05.6.01.014 Ganglios linfáticos agregados

A05.6.02.001 Duodeno

A05.6.02.002 Porción superior

A05.6.02.003 Ampolla: Bulbo duodenal

A05.6.02.004 Flexura superior del duodeno

A05.6.02.005 Porción descendente

A05.6.02.006 Flexura inferior del duodeno

A05.6.02.007 Porción horizontal; Porción inferior

A05.6.02.008 Porción ascendente

A05.6.02.009 Flexura duodenoyeyunal

A05.6..02.010 Porción retroperitoneal

A05.6.02.011 M. suspensorio del duodeno

A05.6,02.012 Porción frenicocelíaca

A05.6.02.013 Porción celiacoduodenal

A05.6.02.014 Pliegue longitudinal del duodeno

A05.6.02.015 Papila duodenal mayor

A05.6.02.016 Papila duodenal menor

A05.6.02.017 Glándulas duodenales

A05.6.03.001 Yeyunos

A05.6.04.001 Ileo

A05.6.04.002 Porción terminal

A05.6.04.003 Divertículo ileal