ANATOMIA  

ANATOMIA SISTEMICA

A05.4.01.001 Esófago

A05.4.01.002 Porción cervical

A05.4.01.003 Porción torácica (*)

A05.4.01.004 Estrechamiento torácico. Estrechamiento bronco-aórtico

A05.4.01.005 Estrechamiento frénico; estrechamiento diafragmático

A05.4.01.006 Porción abdominal

A05.4.01.007 Serosa; capa serosa

A05.4.01.008 Subserosa; capa subserosa

A05.4.01.009 Adventicia

A05.4.01.010 Capa muscular

A05.4.01.011 Tendón crico-esofágico

A05.4.01.012 Músculo bronco-esofágico

A05.4.01.013 Músculo pleuro-esofágico

A05.4.01.014 Submucosa

A05.4.01.015 Mucosa; capa mucosa

A05.4.01.016 Muscularis mucosae

A05.4.01.017 Glándulas del esófago

A05..5.01.001 Estómago

A05..5.01.002 Pared anterior

A05.5.01.005 Pared posterior

A05.5.01.004 Curvatura mayor

A05.5.01.005 Curvatura menor

A05.5.01.006 Incísura angular

A05.5.01.007 Cardias

A05.5.01.008 Orifício del cardias

A05.5.01.009 Fundus gástrico

AOS.5.01.010 Fórníx gástrico

A05.5.01.011 Incisura del cardias

A05.5.01.012 Cuerpo gástrico

A05.5.01.013 Canal gástrico

A05.5.01.014 Porción pilórica

A05.5.01.015 Antro pilórico

A05.5.01.016 Canal pilórico

A05.5.01.017 Píloro

A05.5.01.018 Orificio pilórico

A05.5.01.019 Serosa; Capa serosa

A05.5.01.020 Subserosa: capa subserosa

A05.5.01.021 Capa muscular

A05.5.01.022 Capa longitudinal

A05.5.01.023 Capa circular

A05.5.01.024 Músculo esfínter pilórico

A05.5.01.025 Fibras oblicuas

A05.5.01.026 Submucosa

A05.5.01.027 Mucosa: Capa mucosa

A05.5.01.028 Pliegues gástricos

A05.5.01.029 Muscularis mucosae

A05.5.01.030 Areas gástricas

A05.5.01.031 Pliegues vellosos

A05.5.01.032 Fosillas gástricas

A05.5.01.033 Glándulas gástricas