ANATOMIA

ANATOMIA SISTEMICA

A04.0.00.000 Músculos. Sistema muscular

A04.0.00.001 Cabeza

A04.0.00.002 Vientre

A04.0.00.003 Inserción

A04.0.00.004 Punto fijo

A04.0.00.005 Punto móvil

A04.0.00.006 Músculo fusiforme

A04.0.00.007 Músculo ancho

A04.0.00.008 Músculo largo

A04.0.00.009 Músculo triangular

A04.0.00.010 Músculo cuadrado

A04.0.00.011 Músculo digástrico

A04.0.00.012 Músculo biceps

A04.0.00.013 Músculo tríceps

A04.0.00.014 Músculo cuádriceps

A04.0.00.015 Músculo semipeniforme; Músculo unipeniforme

A04.0.00.016 Músculo peniforme; Músculo bipeniforme

A04.0.00.017 Músculo multipeniforme

A04.0.00.018 Músculo orbicular

A04.0.00.019 Músculo cutáneo

A04.0.00.020 Músculo abductor

A04.0.00.021 Músculo aductor

A04.0.00.022 Músculo rotador

A04.0.00.023 Músculo flexor

A04.0.00.024 Músculo extensor

A04.0.00.025 Músculo pronador

A04.0.00.026 Músculo supinador

A04.0.00.027 Músculo oponente

A04.0.00.028 Músculo esfínter

A04.0.00.029 Músculo dilatador

A04.0.00.030 Compartimento

A04.0.00.031 Fascia

A04.0.00.032 Fascia de la cabeza

A04.0.00.033 Fascia del tronco

A04.0.00.034 Fascia parietal

A04.0.00.035 Fascia extraserosa

A04.0.00.036 Fascia visceral

A04.0.00.037 Fascia de los miembros

A04.0.00.038 Fascia de los músculos

A04.0.00.039 Fascia de revestimiento

A04.0.00.040 Fascia muscular propia

A04.0.00.041 Epimisio

A04.0.00.042 Perimisio

A04.0.00.043 Endomisio

A04.0.00.044 Tendón

A04.0.00.045 Tendón intermedio

A04.0.00.046 Intersección tendinosa

A04.0.00.047 Aponeurosis

A04.0.00.048 Arco tendinoso

A04.0.00.049 Tróclea muscular

AO3.0.00.039 Bolsa sinovial

AO3.0.00.040 Vaina sinovial