ANATOMIA  

ANATOMIA SISTEMICA

A02.0.00.000 Huesos: sistema esquelético

A02.0.00.001 Porción ósea

A02.0.00.002 Hueso cortical

A02.0.00.003 Hueso compacto

A02.0.00.004 Hueso esponjoso, Hueso trabecula

A02.0.00.005 Porción cartilaginosa

A02.0.00.006 Porción membranosa

A02.0.00.007 Periostio

A02.0.00.008 Pericondrio

A02.0.00.009 Esqueleto axial

A02.0.00.010 Esqueleto apendicular

A02.0.00.011 Hueso largo

A02.0.00.012 Hueso corto

A02.0.00.013 Hueso plano

A02.0.00.014 Hueso irregular

A02.0.00.015 Hueso neumatizado

A02.0.00.016 Hueso sesamoideo

A02.0.00.017 Diáfisis

A02.0.00.018 Epífisis

A02.0.00.019 Cartílago epifisario

A02.0.00.020 Lámina epifisaria

A02.0.00.021 Línea epifisaria

A02.0.00.022 Metáfisis

A02.0.00.023 Apófisis

A02.0.00.024 Eminencia; Tuberosidad

A02.0.00.025 Tubérculo

A02.0.00.026 Tuberosidad

A02.0.00.027 Eminencia

A02.0.00.028 Proceso; Apófisis

A02.0.00.029 Cóndilo

A02.0.00.030 Epicóndilo

A02.0.00.031 Cresta

A02.0.00.032 Línea

A02.0.00.033 Incisura; Escotadura

A02.0.00.034 Fosa

A02.0.00.035 Surco

A02.0.00.036 Cara articular

A02.0.00.037 Cavidad medular .

A02.0.00.038 Endóstio

A02.0.00.039 Médula ósea amarilla

A02.0.00.040 Médula ósea roja

A02.0.00.041 Foramen nutricio

A02.0.00.042 Canal nutricio

A02.0.00.043 Centro de osificación

A02.0.00.044 Primario

A02.0.00.045 Secundario