Cada (*) manda a una imagen diferente para cada arteria

ARTERIAS Y RAMOS ARTERIALES

[A12.2.09.005] Acromiotorácica (Thoracoacromialis) (*)            
[A12.2.02.001] Aorta (Aorta) (*) (*) (*) (*) (*) (*)  
[A12.2.12.001] Aorta abdominal (Pars abdominalis aortae) (*)            
[A12.2.03.001] Aorta ascendente (Aorta ascendens) (*)            
[A12.2.10.001] Aorta descendente (Aorta descendens) (*)            
[A12.2.11.001] Aorta torácica (Aorta thoracica) (*)            
[A12.2.12.062]
Apendicular (Appendicularis)
(*)            
[A12.2.05.037] Auricular posterior (Auricularis posterior) (*)            
[A12.2.09.002] Axilar (Axilaris) (*)            
[A12.2.04.006] Carótida común (*) (*) (*)        
[A12.2.05.006] Carótida externa (Carotis interna) (*)            
[A12.2.06.006] Carótida interna (Carotis interna) (*) (*)          
[A02.2.08.019] Cerebelosa inferior anterior (Cerebelli inferior anterior) (*)            
[A02.2.08.012] Cerebelosa inferior posterior (Cerebelli inferior posterior) (*)            
[A02.2.08.025] Cerebelosa superior (Cerebelli superior) (*)            
[A02.2.07.022] Cerebral anterior (Cerebri anterior) (*)            
[A02.2.07.046] Cerebral media (Cerebri media) (*)            
[A02.2.07.082] Cerebral posterior (Cerebri posterior) (*)            
[A12.2.08.049] Cervical ascendente (Cervicalis ascendens) (*)            
[A12.2.08.053] Cervical transversa (Transversa cervicis) (*)            
[A12.2.07.029] Comunicante anterior (Comunicans anterior cerebri) (*)            
[A12.2.06.018] Comunicante posterior (Comunicans posterior cerebri) (*)            
[A12.2.06.019] Coroidea anterior (Choroidea anterior) (*)            
[A12.2.02.101] Coronaria derecha (Coronaria dextra) (*) (*)          
[A12.2.02.201] Coronaria izquierda (Coronaria sinistra) (*)            
[A12.2.08.016] Espinal anterior (Spinalis anterior) (*)            
[A12.2.08.013] Espinal posterior (Spinalis posterior) (*)            
[A12.2.05.020] Facial (Facialis) (*)            
[A12.2.05.078] Infraorbitaria (infraorbitalis) (*)            
[A12.2.05.015] Lingual (Lingualis) (*)            
[A12.2.05.053] Maxilar interna (*)            
[A12.2.05.059] Mentoniana (Mentalis) (*)            
[A12.2.12.053] Mesentérica superior (Mesenterica superior) (*)            
[A12.2.05.030] Occipital (Occipitalis) (*) (*)          
  Pulmonar derecha (Pulmonaris dextra)              
[A12.2.08.078] Ramo anterior de la a. renal (R.anterior A.renalis) (*)            
[A12.2.05.042] Ramo occipital de la auricular posterior (R. occipitalis) (*)            
[A12.2.08.083] Ramo posterior de la a. renal (R. posterior A.renalis) (*)            
[A12.2.08.001] Subclavia (Subclavia) (*)            
[A12.2.08.051] Supraescapular (Suprascapularis) (*)            
[A12.2.12.077]

Suprarrenal inferior (Suprarenalis inferior)

(*)            
[A12.2.12.074] Suprarrenal media (Suprarenalis media) (*)            
[A12.2.12.003]

Suprarrenales superiores (suprarenales superiores)

(*)            
[A12.2.05.045] Temporal superficial (Temporalis superficialis) (*)            
[A12.2.05.002] Tiroidea superior (Thyroidea superior) (*)            
[A12.2.05.047] Tranversa facial (Transversa faciei) (*)            
[A12.2.08.002] Vertebral (Vertebralis) (*)