> ANATOMIA

ANATOMIA SISTEMICA

A03.0.00.000 Articulaciones; Sistema articular

A03.0.00.001 Articulación

A03.0.00.002 Articulaciones de los huesos

A03.0.00.003 Sinartrosis

A03.0.00.004 Articulación fibrosa

A03.0.00.005 Sindesmosis

A03.0.00.006 Gonfosis

A03.0.00.007 Membrana interósea

A03.0.00.008 Sutura

A03.0.00.009 Sutura plana

A03.0.00.010 Sutura escamosa

A03.0.00.011 Sutura límbica

A03.0.00.012 Sutura serrata

A03.0.00.013 Sutura dentada

A03.0.00.014 Esquindilesis

A03.0.00.015 Articulación cartilaginosa

A03.0.00.016 Sincondrosis

A03.0.00.017 Sínfisis

A03.0.00.018 Cartilago epifiseal

A03.0.00.019 Articulación ósea; Sinostosis

A03.0.00.020 Articulación sinovial

A03.0.00.021 Carilla articular

A03.0.00.022 Cavidad articular

A03.0.00.023 Fosa articular

A03.0.00.024 (Cabeza articular)

A03.0.00.025 Labrum: rodete articular

A03.0.00.026 Capsula articular

A03.0.00.027 Membrana fibrosa

A03.0.00.028 Membrana sinovial

A03.0.00.029 Pliegues sinoviales

A03.0.00.030 Vellosidades sinoviales

A03.0.00.031 Líquido sinovial

A03.0.00.032 Disco articular

A03.0.00.033 Meniscus articular

A03.o.00.034 Ligamentos

  • A03.0.00.035 Ligamentos intracapsulares
  • A03.0.00.036 Ligamentos capsulares
  • A03.0.00.037 Ligamentos extracapsulares

A03.0.00.038 Receso articular

A03.0.00.039 Bolsa sinovial

A03.0.00.040 Vaina sinovial

A03.0.00.041 Articulación simple

A03.0.00.042 Complejo articular

A03.0.00.043 Articulación plana: Artrodia

A03.0.00.044 Articulación cilíndrica

A03.0.00.045 Articulación trocoide

A03.0.00.046 Ginglimo: Tróclea

A03.0.00.047 Articulación bicondilea

A03.0.00.048 Articulación en silla de montar

A03.0.00.049 Articulación condílea; Articulación elipsoidea

A03.0.00.050 Articulación esferoidea; Enartrosis

A03.0.00.051 Articulación cotiloidea

A03.0.00.052 Anfiartrosis

A03.0.00.053 Abducción

A03.0.00.054 Aducción

A03.0.00.055 Rotación lateral; Rotación externa

A03.0.00.056 Rotación medial; rotación interna

A03.0.00.057 Circunducción

A03.0.00.058 Flexión

A03.0.00.059 Extensión

A03.0.00.060 Pronación

A03.0.00.061 Supinación

A03.0.00.062 Oposición

A03.0.00.063 Reposición